Как да продам фирмата си? Искам да напусна ООД?

Сделки с търговски предприятия или дялове от тях

Въпросът е свързан с придобиване и изгубване на търговско качество или на членствени права в търговско дружество, преструктуриране на капитала, създаване или ликвидиране на съдружия в работещо предприятие. Начинът за това винаги е повече от един.

share

Comments are closed.