Стартирали сте бизнес и желаете да сключите търговска сделка? Лизинг? Франчайз? Търговска продажба?

Достатъчно е едната страна по каквато и да е сделка да е търговец за да се определи тя като търговска и съответно да има специфична разлика от изглеждащата на пръв поглед еднаква гражданска сделка. Ще Ви помогнем с консултации и изготвяне на необходимите договори и други документи, ще участваме в преговори, така че Вашите интереси да бъдат защитени.

share

Comments are closed.