Желаете да купите или наемете недвижим имот?

Изготвяне и правен преглед на договори – Независимо дали възнамерявате да наемете недвижим имот, или желаете да си закупите автомобил или недвижим имот, адвокатска кантора „Арсенови”  винаги е на разположение, защото знаем колко е важно Вашите договори да са изготвени във Ваша полза и интерес. Още повече това се отнася за предварителните договори, често подценявани, ние оказваме незаменима помощ и помагаме да се избегнат недоразуменията в бъдеще, както и това другата страна да е мотивирана да изпълни договора, включително и да е мотивирана да се въздържа от нарушение на договора под страх от плащане на неустойки.

share

Comments are closed.