Декларация за поверителност

Информацията, която получавате на тази интернет страница не е, и не е целено да бъде, правна консултация и съвет. Вие трябва да се консултирате с адвокат за съвет относно Вашия конкретен случай. Ние Ви каним да се свържете с нас и очакваме Вашите обаждания и писма по електронната поща. Свързването с нас не създава отношения между адвокат и клиент. Моля не изпращайте конфиденциална информация до нас, докато не се установи отношение между адвокат и клиент с подписването на договор за предоставяне на правна защита и съдействие.

 

E-mail:info@demolink.org